Raven Design

Wij hebben uitvoerige ervaring in het ontwerpen van interieur elementen en tentoonstelling stands. In onze ontwerpen is esthetiek natuurlijk belangrijk, maar wij houden ook rekening met produceerbaarheid, transport en de opbouw.
De ontwerpen worden in nauwe samenwerking met onze klanten ontwikkeld en geoptimaliseerd. Om onze ideeën ondubbelzinnig te illustreren gebruiken we computer (CAD) visualisaties. Maar naast esthetiek draait het ontwerpen minstens zo veel om slimme praktische oplossingen. En hierbij kunnen wij onze 20+ jaar ervaring in de strijd gooien..

Onze eigen ontwerpdienst bespaart onze klanten tijd en kosten.
2010 Raven Productions